Zwłaszcza Eucharystia

Na przestrzeni lat organizacji tych największych rekolekcji formacyjnych w diecezji, zmieniają się goście, głoszący konferencje – lecz jedno pozostaje niezmienne i najważniejsze – Msza święta. W każdym dniu wydarzenia – stanowi Ona źródło i centrum. Chciejmy przygotować się wewnętrznie jak najlepiej, zachęcajmy się do Spowiedzi Świętej, najlepiej jeszcze w swojej parafii, aby z gotowym i czystym sercem, godnie uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Zainspirujmy się Katechizmem Kościoła Katolickiego, który w tak jednoznaczny sposób wskazuje gdzie jest źródło mocy Kościoła.

1074 „Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” 15 . Jest więc uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego. „Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka” 16 .

1075 Katecheza liturgiczna ma na celu wprowadzenie w misterium Chrystusa (jest „mistagogią”), przechodząc od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne, od znaku do tego, co on oznacza, od „sakramentów” do „misteriów”. Taka katecheza jest zadaniem katechizmów lokalnych i regionalnych. Niniejszy Katechizm, który ma służyć całemu Kościołowi w różnorodności jego obrzędów i kultur 17 , przedstawia to, co jest podstawowe i wspólne dla całego Kościoła, jeśli chodzi o liturgię jako misterium i jako celebrację (dział pierwszy), a następnie siedem sakramentów i sakramentalia (dział drugi).

/ Cytat z: KKK – CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO – pkt. 1066 – 1075 /