#11 FORUM FORMACYJNE – POKÓJ WAM!

Sobota
9:15 – zawiązanie wspólnoty
9:45 – słowo wstępu
10:05 – modlitwa– wejście w Chwałę
10:30 – Konferencja I – ks. Piotr Spyra
11:15 – Uwielbienie
11:45 – Przerwa kawowa
12:15 – Konferencja II – ks. Piotr Spyra
13:00 – Uwielbienie
13:30 – Obiad
15:00 – Wprowadzenie w Eucharystię
15:15 -Eucharystia pod przewodnictwem bpa Artura Ważnego
16:30 – Przerwa kawowa
17:00 – Konferencja III – prof. Aleksander Bańka
17:45 – Uwielbienie
18:00 – Kolacja
18:45 – Konferencja IV – prof. Aleksander Bańka
19:30 – Uwielbienie
21:00 – Apel

Niedziela
9:15 – Zawiązanie wspólnoty
9:45 – Uwielbienie
10:00 – Konferencja V – ks. Krzysztof Porosło
10:45 – Przerwa kawowa
11:15 – Konferencja VI – ks. Krzysztof Porosło
12:00 – Adoracja z modlitwą uwielbienia i o uzdrowienie
12:45 – Obiad
14:15 – Eucharystia pod przewodnictwem bp Andrzeja Jeża
15:30-16:00 – Przewidywane zakończenie

Tematy konferencji
ks. Piotr Spyra – Kryzys szansą na nowe
Kryzys jest naturalnym etapem – ważne jest, by nie dać mu się przytłoczyć, a uczynić z niego przestrzeń
spotkania z Bogiem. Jak nie wpaść w jałowy pesymizm, ale przekuć go w szansę?
Skąd mam wiedzieć, co mam robić?
O rozeznawaniu duchowym – nie tylko swojej misji, ale także decyzji, które towarzyszą nam na co dzień, o
słuchaniu Boga i odkrywaniu swojego miejsca w Kościele.

prof. Aleksander Bańka – Buduj od dołu
Jaka jest rola świeckich w Kościele? Przyjście, bycie obsłużonym i wyjście? Czy może…?
Pryscylla, Akwila i św. Paweł
Współpraca świeckich z duchownymi – czy jest ona realna? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać i czym
skutkować?

ks. Krzysztof Porosło – Jak odkrywać Boga dzisiaj?
O obecności Boga w stworzeniu i przez łaskę. Bóg Stwórca i Zbawiciel działa w świecie i życiu
chrześcijanina. Chrześcijanin w świecie. Podczas Eucharystii doświadczamy tego samego, czego doświadczyli Apostołowie – zbawienia, poprzez
które jesteśmy umocnieni i posłani.

Miejsce: Centrum Sztuki Mościce, Tarnów

Czas: 29-30 stycznia 2022