Kim jesteśmy

Wydział ds.  Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
Numer telefonu: 14 631 73 15
Mail: nowaewangelizacja.tarnow@gmail.com
https://diecezja.tarnow.pl/index.php/wydzial-do-spraw-nowej-ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji
św. Józefa w Tarnowie, ul. Zbylitowska 5, 33-100 Tarnów. NIP: 9930659749
REGON: 363294345.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM – REGULAMIN

Adres naszej strony internetowej to: https://fftarnow.pl. Strona służy wyłącznie celom statutowym Szkoła Nowej Ewangelizacji w postaci informowania o wydarzeniach ewangelizacyjnych i umożliwienia zapisania się na takie wydarzenie poprzez formularz REJESTRACJI ONLINE.

Wszystkie zasoby użytkowane przez stronę https://fftarnow.pl, a także informacje przesyłane poprzez formularz są szyfrowane (HTTPS).

Polityka Prywatności strony fftarnow.pl i rejestracji na Wydarzenie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z organizacją „XI Forum Formacyjnego – Pokój Wam” zwanego dalej Wydarzeniem, przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Szkołę Nowej Ewangelizacji im. Św. Józefa w Tarnowie. Dane będą przekazywane za pośrednictwem internetu (formularz internetowy) oraz w sposób tradycyjny
 2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Nowej Ewangelizacji w Tarnowie, ul. Zbylitowska 5, nazywana dalej Administratorem
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: nowaewangelizacja.tarnow@gmail.com
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dekretu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  – przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
  – adekwatnie gromadzone do celu organizacji wydarzenia i komunikacji z tym związanej;
  – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników strony fftarnow.pl oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników dane osobowe, w celu: odpowiedniej rejestracji na Wydarzenie oraz udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, wysyłki newsletterów, wiadomości email, w zakresie:

  – imię i nazwisko
  – adres do korespondencji
  – adres e-mail
  – numer telefonu
  – wiek
  – stan (świecki / duchowny)
  – imiona i nazwiska osób rejestrowanych wspólnie
  – wspólnota

 1. Dane osobowe użytkowników strony fftarnow.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania rejestracji na Wydarzenie.
 2. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi strony fftarnow.pl. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z rejestracji na Wydarzenie.
 3. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik strony fftarnow.pl powinien skontaktować się z sekretariatem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego w formularzu rejestracyjnym, kontaktując się na nowaewangelizacja.tarnow@gmail.com
 4. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”

 1. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania formularza internetowego. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 3. W ramach fftarnow.pl stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

  – sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  – stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 1. Na stronie fftarnow.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od organizatorów Wydarzenia i nie są w żaden sposób nadzorowane przez organizatorów Wydarzenia. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności dotyczącej strony fftarnow.pl oraz organizacji Wydarzenia, co może zostać spowodowane przez ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.